užkibti

užkibti
užkìbti intr. 1. prilipti prie ko nors iš viršaus: Rodos, gerai užkìbo KlvrŽ. 2. nutverti, pagriebti už ko nors: Užkìbsiu už gerklės ir pasmaugsiu Lnkv. 3. užsilaikyti, užkliūti už ko nors: Biskį užkibo prabajukas už grandies J. Dantis nesveikas, saldainės užkibo – tik smilksi Skr. 4. užsikabinti (ppr. už meškerės) (apie žuvis): Šito[je] sietuvo[je] man trys ešeriai užkibo Šauk. Pastebėjus, kad jau užkibęs lydys, virvelė traukiama iki loto . Ant mestos meškerės užkibs žuvis A1885,49. | prk.: Sakyk, ar užkibs (užaugs, užderės) be trąšų rugiai? Trg. 5. užkimti (apie balsą): Užkibo gerklė, negaliu pašnekėti Užv. Meilės mėnesį gegužė tiek daug gieda, kad gerklė užkimba net Blv. Nuvargau šaukdamas, gerklė užkibo mano M.Valanč. Vakar dar šiaip taip iššnekėjau, o šiandien kaklas suvisam užkìbo Vkš. Mano kaklas užkibęs N. Balsas užkìbo Kv. Su užkìbusiu balsu negaliu beišdainiuoti Slnt. Tigrio balsas, kaip paprastai kačių balsas, yra lyg užkibęs Blv. Laidokas nuėjo ir vėl sugrįžta užkibęs, perkriokęs . 6. kabėti už ko užsikabinusiam: Vienas iš būrio žmonių patraukė kopėčias, ir pristavas užkibo ant vartų V.Kudir. \ kibti; antkibti; apkibti; atkibti; įkibti; nukibti; pakibti; prikibti; sukibti; užkibti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • užkibti — užki̇̀bti vksm. Užki̇̀bo rankóvė, sijõnas už šakõs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antkibti — antkìbti (ž.) intr. prisikabinti, prilipti iš viršaus: Veizėk, tau ant nugaros dideliausis kleckas antkìbęs Slnt. kibti; antkibti; apkibti; atkibti; įkibti; nukibti; pakibti; prikibti; sukibti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkibti — apkìbti 1. intr., tr. aplipti, prisikabinti iš visų pusių: Par arimus einant, labai kojos apkim̃ba Šll. Nedėk kepurę į lovą – pūkais apkìbs Up. Radęs krūvą sausų lapų, ridinėjas juose patol, pakol visas apkimba Blv. Atsikėlė paršas iš migio,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkibti — atkìbti intr. 1. atsiklijuoti, atlipti, atsikabinti: Popieriai seklyčioj atkibo Lnkv. 2. prk. atstoti, atsitraukti: Duok jam ropių, tegul atkimba rš. Kosulys nuo jos neatkibo rš. kibti; antkibti; apkibti; atkibti; įkibti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kibti — kìbti, kim̃ba, kìbo 1. intr., tr. R, K kabintis, segtis, lipti prie ko: Purvas kibo prie naginių, kone kas žingsnis reikėjo plėšte plėšti koją J.Balt. Minkyk, jei dar prie rankų kim̃ba [tešla] Slnt. Kibiraĩ kim̃ba prie drabužio J. Kibių sėklos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukibti — nukìbti intr. 1. nusikabinti nuo ko nors: ^ Erkė neprigėrusi nenukimba nuo kailio Mžš. 2. nusitverti už ko nors: Nenukim̃ba už darbelio nė par kiek laiko Gršl. Nesu nukìbusi už bulvių mentės (nesu bulvių kasusi) Gršl. 3. nukabti, nusvirti žemyn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakibti — pakìbti 1. intr. J pasikabinti ant ko; kabėti už ko nors užsikabinus, užkliuvus; laikytis pasikabinus: Rasos karolėliai žieduose pakibo S.Nėr. Ant lapų pakibę lietaus lašai žėrėjo kaip brangiausi perlai J.Balč. Išsirito dvi ašaros ir pakibo ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikibti — prikìbti 1. intr., tr. prisikabinti, prilipti prie ko nors: Dagys prikim̃ba prie rūbo, dulkės prie kojų KI66. Daug suodžių prikibo ant šurštyno (kamino) N. Spaliai prikìbę J. Veizėk, kas tau pri nugaros prikìbo Slnt. Marškiniai pri nugaros… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukibti — sukìbti intr. 1. sulipti į vieną daiktą, susijungti: Ilgai raštuose bežūdams, pasergėjo vieno[je] vieto[je] sukibusius lakštus M.Valanč. Klejuojamas dirbinio dalis reikia suveržti, kad juo sukibtų rš. Sukibo prie kits kito N. Pyragai po pečiumi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkarti — 3 užkarti intr. užkibti: Liūdnas prūsų likimas vokiečių junge, užkarusi grasmė visai Lietuvai rš. karti; apkarti; atkarti; nukarti; pakarti; užkarti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”